Welkom op de website van het onderzoeksproject Eten voor de Wetenschap. Dit onderzoek heeft als doel om bij mensen die van plan zijn hun voedingspatroon aan te passen, de veranderingen in mentale en lichamelijke klachten en de samenstelling van darmbacteriën gedurende de eerste vier weken in kaart te brengen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen inzicht in deze veranderingen door middel van persoonlijke feedback na vier weken. Door het enorme aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor het onderzoek naar de darmbacteriën.

Wat weten we over het veranderen van voedingspatroon?

Vaak wordt de vraag gesteld welke voedingspatronen zouden kunnen helpen welvaartsziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of depressie terug te dringen. Er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van bepaalde voedingsstoffen op zowel lichamelijke als psychische gezondheid. Maar wat zegt onderzoek naar individuele voedingsmiddelen over een compleet voedingspatroon? En misschien nog belangrijker, wat betekent dit onderzoek voor u?

Veel voedingsonderzoek dat wordt uitgevoerd, wordt gedaan op een gecontroleerde manier. Deelnemers wordt precies verteld wat ze moeten eten of er wordt eten voor ze klaargemaakt. Maar wat nu als mensen een voedingsadvies krijgen en vervolgens naar huis gaan? Hoe goed worden deze adviezen gevolgd? Uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt dat minder dan 10% van de Nederlandse bevolking voldoet aan de voorgeschreven hoeveelheid groente en fruit volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf. Hoewel de meeste mensen wel ongeveer weten wat er in de Schijf van Vijf staat, wordt dit advies dus maar weinig opgevolgd. Dit zal het geval zijn met de meeste voedingspatronen, maar weinig mensen volgen de voorgeschreven adviezen voor de volle 100%. Wat dan de gezondheidseffecten zijn, is niet bekend omdat er maar weinig naar voedingsinname in de thuissituatie gekeken wordt. Over het effect van voedingspatronen op onze darmbacteriën weten we ook nog heel weinig, terwijl er steeds meer bewijzen zijn voor hoeveel invloed de bacteriën in de darm kunnen hebben op onze (psychische) gezondheid.

Wat gaan we doen? - Eten voor de Wetenschap

Als onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein en Rijksuniversiteit Groningen hebben wij de handen ineen geslagen voor het project Eten voor de Wetenschap (wEtenschap), om onderzoek te doen naar de effecten van voedingspatronen op gezondheid in een real-life situatie, waarbij de deelnemers zelf bepalen welk voedingspatroon ze volgen en wat ze precies eten. Hierbij willen we kijken naar de effecten op veelvoorkomende lichamelijke en mentale klachten (denk aan hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid of stress) als er van voedingspatroon veranderd wordt. Daarnaast willen we kijken naar de effecten van voedingspatronen op de samenstelling van de darmbacteriën. We zijn geïnteresseerd in alle voedingspatronen en willen meer te weten komen over de effecten van voeding op gezondheid de eerste vier weken na verandering van voedingspatroon. Hier kunnen we meer over te weten komen als er zo veel mogelijk mensen meedoen met dit project.

Doe mee!

Wij vragen zoveel mogelijk mensen van de Nederlandse bevolking om mee te doen aan dit onderzoek. Iedereen die van plan is om van voedingspatroon te veranderen voor minimaal vier weken mag meedoen. Welk voedingspatroon dit dan is en wat u nu al eet maakt niet uit.

We vragen u voor verandering van voedingspatroon en de eerste vier weken na voedingspatroon om wekelijks een aantal vragenlijsten in te vullen. Deelname aan het vragenlijstonderzoek is gratis. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om voor €49,- twee pakketjes te bestellen waarmee u thuis ontlastingsmonsters kunt nemen. Deze worden geanalyseerd door MyMicroZoo.

En wat zit er voor u in, naast dat u de wetenschap helpt? Na vier weken krijgt u de uitslagen van uw vragenlijsten te zien en wanneer u uw ontlasting laat analyseren, krijgt u een overzicht van uw darmbacteriën.